Hội nghị thường niên lần thứ XVIII Hội Niệu – Thận học TP.HCM năm 2022 ngày 07- 08/01/2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Quý Hội viên, Quý vị Đồng nghiệp, Quý công ty Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Hội Niệu – Thận học TP. Hồ Chí Minh (HUNA) sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XVIII với hình thức trực tuyến

Xem thêm

Tin tức nổi bật


HUNA2021 - Đăng ký báo cáo

HUNA2021 - Đăng ký báo cáo

 • : 2021-10-27 06:53:50
 • Ban quản trị

Xem thêm
237
HUNA2021 - Chương trình khung - Ngày thứ hai

HUNA2021 - Chương trình khung - Ngày thứ hai

 • : 2021-10-27 01:29:39
 • Ban Quản trị

Xem thêm
191
HUNA2021 - Danh sách Nhà tài trợ (tiếp tục cập nhật)

HUNA2021 - Danh sách Nhà tài trợ (tiếp tục cập nhật)

 • : 2021-10-27 00:42:23
 • Ban quản trị

Danh sách Nhà tài trợ Hội nghị HUNA2021 (tiếp tục cập nhật)

Xem thêm
172
HUNA2021 - Thư ngỏ gửi các nhà tài trợ

HUNA2021 - Thư ngỏ gửi các nhà tài trợ

 • : 2021-10-26 23:49:59
 • Ban Quản trị

Xem thêm
146
HUNA2021 - Thông báo tạm hoãn Hội nghị HUNA2021

HUNA2021 - Thông báo tạm hoãn Hội nghị HUNA2021

 • : 2021-10-26 23:15:12
 • Ban Quản trị

Hoãn và bổ sung ngày chính thức của Hội nghị HUNA2021

Xem thêm
210
HUNA 2022 - Thông báo số 3

HUNA 2022 - Thông báo số 3

 • : 2021-10-26 23:05:50
 • Ban Quản trị

HUNA2021 - Đăng ký tham dự

HUNA2021 - Đăng ký tham dự

 • : 2021-10-26 15:32:41
 • Ban quản trị

HUNA2021 - Đăng ký tham dự

Xem thêm
255
HUNA2021 - Ban khoa học

HUNA2021 - Ban khoa học

 • : 2021-10-26 13:33:18
 • Ban Quản trị

Xem thêm
255

Liên kết nhanh


Leadership

Ban Tổ chức

Ban tổ chức HUNA 2021

Đăng ký

Đăng ký

Hãy đăng ký tham dự Hội nghị trực tuyến

Nhà tài trợ

Trở thành nhà tài trợ cho Hội nghị trực tuyến HUNA 2021

Liên hệ

Trở thành nhà tài trợ cho Hội nghị trực tuyến HUNA 2021

Image

Thời gian còn lại

144Ngày
23Giờ
02Phút
01Giây